Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Bělina Pavel

Velké dějiny zemí Koruny české IX. ant.

Velké dějiny zemí Koruny české IX. ant.

Bělina Pavel

Stav: Nová - S původním kartonem

Kniha navazuje na předchozí díl série Velké dějiny zemí Koruny české. Díl devátý se zabývá událostmi na území českého království v letech 1683 až 1740, tedy v době vrcholného baroka, kdy jsou české země ovládány Habsburky.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 800,00 Kč
Série: Velké dějiny zemí koruny české
Díl: 9


Velké dějiny zemí Koruny české X. ant.

Velké dějiny zemí Koruny české X. ant.

Bělina Pavel

Stav: Nová - S původním kartonem

Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší historie i jako obraz současné úrovně české historiografie. Jednotlivé svazky jsou vybaveny základním poznámkovým aparátem, zevrubnou bibliografií, bohatým obrazovým a dokumentačním materiálem a rejstříky.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 700,00 Kč
Série: Velké dějiny zemí koruny české
Díl: 10


Velké dějiny zemí Koruny české XI.a ant.

Velké dějiny zemí Koruny české XI.a ant.

Bělina Pavel

Stav: Nová - S původním přebalem

Jedenáctý díl zaplňuje poslední mezeru v chronologické řadě Velkých dějin a je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské monarchie. V období let 1792-1860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura nejen v českém, ale i německém jazyce. Zároveň byly položeny základy moderního právního státu, občanské společnosti i tržního hospodářství a v těsné spojitosti s tím započala průmyslová, komunikační i myšlenková revoluce.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 700,00 Kč
Série: Velké dějiny zemí koruny české
Díl: 11


Velké dějiny zemí Koruny české XII.a  ant.

Velké dějiny zemí Koruny české XII.a ant.

Bělina Pavel

Stav: Nová - S původním kartonem

První svazek XII. dílu počíná na přelomu let 1859–1860, kdy v důsledku vojenské porážky habsburské monarchie v Itálii dochází k obnovení ústavního vývoje a končí rokem 1890, kdy se přijetím punktačních článků radikalizovala mladočeská strana, jež tento akt hodnotila jako ránu českým národnostně a jazykově emancipačním snahám. Nelze však přehlédnout, že v obecném měřítku dosáhly české země ve sledovaném období poměrně vysokého sociálního, ekonomického, právního a kulturního standardu.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 800,00 Kč
Série: Velké dějiny zemí koruny české
Díl: 12RSS

Copyright © 2018 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.